my email

09174865041
09174865041

my phone

خرید ،فروش و قیمت جکقیمت جک سقفی
جک سقفی به عنوان یک پایه فلزی موقت در ارتفاع 3 تا 6 متری برای نگه داری ...

قیمت جک سقفی

فروش سرجک صلیبی
در این حالت تی سرجک یا صلیب در انتهای لوله ۵ جک مورد نظر جوشکاری و ثاب ...

فروش سرجک صلیبی

خرید سرجک تنظیم

خرید سرجک تنظیمکلیه حقوق مادی و معنوی برای تجهیزات بتنی حاتمی بیگی محفوظ می‌باشد.

zeusir.com طراحی و راه اندازی وب سایت